KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

Kurum ile özet bilgi ve tarihçesi: 3392 Sayılı Kanunla 1987 yılı Temmuz ayında Köse İlçe olmuştur . 1987 yılında İlçe Özel İdare Müdürlüğü fiilen faaliyete geçmiştir. Anılan tarihten bu yana hizmetler aksatılmadan devam etmektedir.

 

Müdürlüğümüz hizmetlerini kendi binasında yürütmektedir.

ÖZEL İDARE İŞ VE İŞLEMLERİ:

 

1-Personel maaşı ile muhtar maaşlarını tanzim edip, ödemesini yapmak,
2-İl Özel İdaresi Köylere Yardım Yönetmeliğine göre gönderilen ödeneklerin sarfını ve denetimini yapmak,
3-İlçe Özel İdaresinin mali ve idari işlerini yürütmek, saymanlığını yapmak, gelirlerini zamanında tahsil etmek.
4-İl Özel İdaresi bütçesi dahilinde ödenek ayrılan ve İlçemize ödeneği tahsis edilen ilköğretim ve ortaöğretim okullarının elektrik, su, yakacak, telefon, öğrenci taşıma ,büyük ve küçük onarım bedellerini ödenekleri dahilinde ödemek.
5-Aylık ödeme evrakları ile aylık muhasebe işlemleri ile ilgili dosyaları her ayın başında İl Özel İdaresine göndermek.
6-01/12/2004 Tarihi itibariyle yürürlüğe giren 5259 Sayılı Kanun ve 10/08/2005 tarih ve 25902 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği gereğince, İlçemiz Belediye ve mücavir alanlar dışında bulunan işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili müracaatları kabul ederek, ruhsat işlemlerini yürütmek, kontrol ve denetimlerini yapmak.
7-Kaymakam tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

KÖYLERİMİZ :

İlçemize bağlı 14 köy bulunmaktadır. Köylere Gümüşhane İl Özel İdaresi Bütçesinin Köylere Yardım Tertibine Konan Ödeneğin Dağıtım Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 4.maddesine göre köy yatırımları için köy yardımları yapılmaktadır.

Kurum İletişim bilgileri: İlçe Özel İdare Müdürlüğü

İrfan can cad. no 164 :Yenimahalle Köse/Gümüşhane

Telefon: : 0 456 411 53 53

Fax : 0 456 411 53 53

e-posta adresi : 

Web adresi : -------------